+31 (0) 345 - 547700 | LINKEDIN

#FISCALITEIT & ADVIES

 

Voor u als ondernemer en ook voor u in privé kunt u terecht voor uw aangiften:

• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Loonbelasting
• Successie- en schenkingsrecht

#FISCALITEIT & ADVIES

 

Voor u als ondernemer en ook voor u in privé kunt u terecht voor uw aangiften:

• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Loonbelasting
• Successie- en schenkingsrecht

#FISCALITEIT & ADVIES

 

Voor u als ondernemer en ook voor u in privé kunt u terecht voor uw aangiften:

• Vennootschapsbelasting
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Loonbelasting
• Successie- en schenkingsrecht

Advies

Cijferz beschikt over zeer veel ervaring en expertise en adviseert u graag. Neem gerust contact op als u meer wilt weten over:

Fusie, overname, bedrijfswaardering of bedrijfsopvolging
• Vermogensplanning
• Herstructurering
• DGA begeleiding
• Mediation

Advies

Cijferz beschikt over zeer veel ervaring en expertise en adviseert u graag. Neem gerust contact op als u meer wilt weten over:

Fusie, overname, bedrijfswaardering of bedrijfsopvolging
• Vermogensplanning
• Herstructurering
• DGA begeleiding
• Mediation

Fusie, overname, bedrijfswaardering of bedrijfsopvolging

Vroeg of laat kan iedere ondernemer hiermee in aanraking komen. Een overname, fusie of bedrijfsopvolging is een intensief en uitermate complex proces. Niet alleen de fiscale, financiële en juridische regels maar ook de strategiebepaling, de onderhandeling en andere bijkomende aspecten zoals emoties en spanning vragen uw volledige aandacht terwijl de dagelijkse business ook uw aandacht vraagt. Onze begeleiding, inbreng van onze expertise en jarenlange ervaring maakt Cijferz uw perfecte partner.

Fusie, overname, bedrijfswaardering of bedrijfsopvolging

Vroeg of laat kan iedere ondernemer hiermee in aanraking komen. Een overname, fusie of bedrijfsopvolging is een intensief en uitermate complex proces. Niet alleen de fiscale, financiële en juridische regels maar ook de strategiebepaling, de onderhandeling en andere bijkomende aspecten zoals emoties en spanning vragen uw volledige aandacht terwijl de dagelijkse business ook uw aandacht vraagt. Onze begeleiding, inbreng van onze expertise en jarenlange ervaring maakt Cijferz uw perfecte partner.

Vermogensplanning

Vermogensplanning brengt uw persoonlijke financiële situatie en mogelijke veranderingen hierin in kaart. Uw doelstellingen, persoonlijke wensen en verwachtingen staan hierbij voorop. Het is immers van groot belang dat het vermogen en inkomen op een juiste wijze worden ingevuld waarbij risicospreiding centraal staat zodat u gedurende elke levensfase over voldoende middelen kunt beschikken. U kunt hierbij denken aan situaties als huwelijk, echtscheiding, verkoop van uw onderneming of wellicht pensionering. Het is van belang dat hierin de juiste keuzes worden gemaakt ten aanzien van uw financiële situatie in de privésfeer. Uw vermogensplanning is ook onze zorg. Wij denken graag met u mee en vullen u daar waar nodig aan. Indien gewenst bespreken wij met u de gevolgen van overlijden en staan met u stil bij de fiscale gevolgen. Dit geschiedt vaak in samenspraak met uw notaris.

Vermogensplanning

Vermogensplanning brengt uw persoonlijke financiële situatie en mogelijke veranderingen hierin in kaart. Uw doelstellingen, persoonlijke wensen en verwachtingen staan hierbij voorop. Het is immers van groot belang dat het vermogen en inkomen op een juiste wijze worden ingevuld waarbij risicospreiding centraal staat zodat u gedurende elke levensfase over voldoende middelen kunt beschikken. U kunt hierbij denken aan situaties als huwelijk, echtscheiding, verkoop van uw onderneming of wellicht pensionering. Het is van belang dat hierin de juiste keuzes worden gemaakt ten aanzien van uw financiële situatie in de privésfeer. Uw vermogensplanning is ook onze zorg. Wij denken graag met u mee en vullen u daar waar nodig aan. Indien gewenst bespreken wij met u de gevolgen van overlijden en staan met u stil bij de fiscale gevolgen. Dit geschiedt vaak in samenspraak met uw notaris.

Herstructurering

U onderneemt en heeft behoefte aan deskundig advies. Wij ondersteunen u bij herstructurering en/of reorganisatie zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Herstructurering

U onderneemt en heeft behoefte aan deskundig advies. Wij ondersteunen u bij herstructurering en/of reorganisatie zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

DGA begeleiding

Bent u directeur/grootaandeelhouder dan spelen ondernemersaspecten zoals winstbepaling, vennootschapsbelasting enerzijds en de privé-aspecten zoals inkomens- en vermogensplanning, uw pensioen, oudedagsvoorziening en opvolging anderzijds een grote rol. Vaak lopen privé- en ondernemersaspecten door elkaar heen. Wij begeleiden u naar een optimaal resultaat.

DGA begeleiding

Bent u directeur/grootaandeelhouder dan spelen ondernemersaspecten zoals winstbepaling, vennootschapsbelasting enerzijds en de privé-aspecten zoals inkomens- en vermogensplanning, uw pensioen, oudedagsvoorziening en opvolging anderzijds een grote rol. Vaak lopen privé- en ondernemersaspecten door elkaar heen. Wij begeleiden u naar een optimaal resultaat.

Mediation

Als ondernemer komt u wellicht in situaties terecht waarbij mediation van belang kan zijn. Te denken valt aan onderhandelingen bij uitkoop van een aandeelhouder, echtscheiding of bedrijfsopvolging. Ons belang is u zo optimaal mogelijk te ondersteunen tijdens dit proces en u te voorzien van deskundig advies op maat.

Mediation

Als ondernemer komt u wellicht in situaties terecht waarbij mediation van belang kan zijn. Te denken valt aan onderhandelingen bij uitkoop van een aandeelhouder, echtscheiding of bedrijfsopvolging. Ons belang is u zo optimaal mogelijk te ondersteunen tijdens dit proces en u te voorzien van deskundig advies op maat.

INTERESSE OM SAMEN TE WERKEN?

INTERESSE OM SAMEN TE WERKEN?

INTERESSE OM SAMEN TE WERKEN?

socialmedia_linkedin

AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS (NBA) &

REGISTER BELASTINGADVISEURS (RB)

BOSCHWEG 4

4105 DL CULEMBORG

POSTBUS 81

4100 AB CULEMBORG

T/ +31 (0) 345 - 547700

INFO@CIJFERZ.NL

AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS (NBA) &

REGISTER BELASTINGADVISEURS (RB)

BOSCHWEG 4

4105 DL CULEMBORG

POSTBUS 81

4100 AB CULEMBORG

T/ 0345 547 700

INFO@CIJFERZ.NL

WERKEN BIJ CIJFERZ

PRIVACY POLICY

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACT MET CIJFERZ

AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BEROEPSORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS (NBA)
&
REGISTER BELASTINGADVISEURS (RB)