Cijferz

You are here: Home » Advieswerkzaamheden
zaterdag, 25 jan 2020

Advieswerkzaamheden

E-mailadres Afdrukken PDF

Onze adviseurs en fiscalisten beschikken over zeer veel ervaring en expertise op verschillende gebieden. Zowel intern als extern kunnen wij beschikken over specialisten op hun vakgebied. Wij verzorgen  voor u adviezen op onder meer de volgende gebieden:

 • Fiscaliteit
 • DGA begeleiding
 • Vermogensplanning
 • Fusies & Overnames
 • Bedrijfswaarderingen
 • Mediation

 

Fiscaliteit

U als ondernemer heeft vaak behoefte aan advisering over fiscale zaken. Onze experts staan voor u klaar om u te adviseren op het gebied van fiscaliteit. Wij beschikken over specialisten onder meer op het gebied van:

 • Pensioen- en oudedagsvoorzieningen
 • Herstructurering en reorganisaties van ondernemingen
 • Bedrijfsopvolging

 

DGA begeleiding

Waar wij als adviseur bij uitstek onze toegevoegde waarde laten zien is bij de directeur/grootaandeelhouder (DGA). Enerzijds spelen bij een DGA de ondernemersaspecten zoals winstbepaling, personeelsvoorzieningen, vennootschapsbelasting, en anderzijds de privé-aspecten zoals inkomens- en vermogensplanning en opvolging. Vaak lopen ondernemers- en privé-aspecten door elkaar heen. Een heldere advisering draagt bij aan de gewenste optimalisatie.

 

Vermogensplanning

Vermogensplanning brengt uw persoonlijke financiële situatie en mogelijke veranderingen hierin in kaart. Uw doelstellingen, persoonlijke wensen en verwachtingen staan hierbij voorop. Het is immers van groot belang dat het vermogen en inkomen op een juiste wijze worden ingevuld waarbij risicospreiding centraal staat zodat u gedurende elke levensfase over voldoende middelen kunt beschikken.
U kunt hierbij denken aan situaties als huwelijk, echtscheiding, verkoop van uw onderneming of wellicht pensionering. Het is van belang dat hierin de juiste keuzes worden gemaakt ten aanzien van uw financiële situatie in de privésfeer.

Indien gewenst  bespreken wij met u de gevolgen van overlijden en staan met u stil bij de fiscale gevolgen. Dit geschiedt vaak in samenspraak met uw notaris.  

Fusies & overnames

Een fusie of een overname. Vroeg of laat komt iedere ondernemer hiermee in aanraking.
Wilt u bijvoorbeeld uw onderneming verkopen of een onderneming kopen, of wilt u de activiteiten van uw onderneming uitbreiden door overname of fusie.
Vragen die hier bijvoorbeeld naar voren komen zijn:

 • Wat is de waarde van mijn onderneming?
 • Wat is het juiste moment om te kopen of verkopen?
 • Wat is mijn financiële situatie na de verkoop of overname?
 • Wat betekent dit voor mijn medewerkers?

Allemaal vragen die van belang zijn voor uw toekomst. Hierbij zijn de belangen groot, terwijl het voor u geen dagelijkse kost is. Ook moeten de emotionele aspecten in dergelijke trajecten niet worden uitgevlakt.
Wij  hebben op dit gebied een ruime ervaring en begeleiden u graag in dit traject.

Bedrijfswaarderingen

De waardebepaling van een onderneming is een belangrijk onderdeel bij onder andere fusies & overnames.
De waarde van een onderneming is namelijk van vele aspecten afhankelijk zoals toekomstige kasstromen, rentabiliteit, terugverdientijd van de gedane investeringen etc. Door verschillende verwachtingen en mogelijkheden heeft dezelfde onderneming voor de ene persoon meer waarde dan voor de andere.
Ook op dit gebied is ruime ervaring aanwezig.

Mediation

Als onderneming komt u wellicht in situaties terecht waarbij mediation van belang kan zijn. Te denken valt aan situaties als onderhandelingen bij uitkoop van een aandeelhouder, echtscheidingen en bedrijfsopvolging.